Struktura Komendy Powiatowej Policji w Kępnie - Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Kępnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

 KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W KĘPNIE          ⇒       I Z-CA KOMENDANTA POWIATOWEGO

                          |                                                                                    |

             WYDZIAŁ KRYMINALNY                                                     WYDZIAŁ PREWENCJI                                                                                          

                          |                                                                                     |

                                                                                                           WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

                                                                                                                I

        SAMODZIELNE STANOWISKO                                                POSTERUNEK  POLICJI W TRZCINICY z s. w LASKACH

     DS. PRASOWO-INFORMACYJNYCH                                               I                      

                                                                                                                                                                                        

                                                                                                           POSTERUNEK  POLICJI W BRALINIE

                          |                                                                                     I

      SŁUŻBY WSPOMAGAJĄCE                                                       POSTERUNEK  POLICJI W ŁĘCE OPATOWSKIEj

                                                                                                           zs. w OPATOWIE               

- Zespół Prezydialny, Kadr i Szkolenia                                                   I

- Zespół Finansów i Zaopatrzenia                                                POSTERUNEK POLICJI W RYCHTALU

 

                                                                            


 

 

Metryczka

Data publikacji : 01.01.1970
Data modyfikacji : 20.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Kępnie
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Stramowski
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Stramowski
do góry