Razem Bezpieczniej - Komenda Powiatowa Policji w Kępnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Razem Bezpieczniej

 

 

 

Kępińska Policja już od długiego czasu realizuje program, który w dniu 19 grudnia 2006 roku  Prezes Rady Ministrów Jarosław Kaczyński podpisując Uchwałę  Nr 218 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006r. wprowadził pod nazwą :RZĄDOWY PROGRAM OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOłECZNYCH ZACHOWAŃ -   RAZEM BEZPIECZNIEJ, jego wykonanie zaplanowane zostało na lata 2007-2015.

Zgodnie z ideą Programu Policja podejmuje działania  we współpracy z innymi podmiotami odpowiedzialnymi za szeroko rozumiane bezpieczeństwo.
 
Do najbardziej spektakularnych działań, ale też najwyraźniej wpisujących się w Program zaliczyć można :

1.  W obszarze bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania :
 
§          Dodatkowe, płatne patrole Policji finansowane ze środków samorządowych.
§          Prewencyjne programy: Bezpieczne Miasto/Wieś, Bezpieczny Ogród/Działka, Uwaga Zagrożenie, Bezpieczna Szkoła,
§          Strategia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na obszarach kolejowych.
§          konkurs na najlepszego dzielnicowego, popularyzujący postawy społeczne w powiązaniu z prezentacją sylwetek dzielnicowych.
 
2. W zakresie przeciwdziałania przemocy domowej :
 
§          Szkolenia organizowane cyklicznie wspólnie z Ośrodkami Pomocy Społecznej, komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych, prokuraturami i sądami.
§          Lokalne inicjatywy antyprzemocowe
 
3. Bezpieczeństwo w szkole :
 
§          Wielkopolski program prewencyjny „Bezpieczna Szkoła’” realizowany przez policjantów, nauczycieli i uczniów na terenie całej Wielkopolski.
§          Działania prewencyjne we współpracy ze Strażą Miejską oraz innymi podmiotami związane z zabezpieczeniem rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, „Dni wagarowicza”, letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży.
 
4. W obrębie bezpieczeństwa w komunikacji publicznej :
 
§          Realizacja przyjętej „Strategii działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa na obszarach kolejowych” – w ścisłym współdziałaniu ze Strażą Ochrony Kolei
 
5. W zakresie ochrony przed wydarzeniami nadzwyczajnymi lub atakami terrorystycznymi:
 
 
§          Szeroka działalność informacyjno-szkoleniowa dla szkół, zakładów pracy, instytucji.
 
6. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym:
 
§          Realizacja krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2005-2007-2013 GAMBIT2005”.
§          Realizacja programów profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
§          Podejmowanie wspólnych działań z Urzędem Celnym oraz Żandarmerią Wojskową ukierunkowane na przeciwdziałanie przestępczości narkotykowej i ujawnianie nietrzeźwych kierujących.
 
7. Bezpieczeństwo w działalności gospodarczej:
 
§          Szeroka działalność informacyjno-szkoleniowa dla właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw.  
 
 
8. W zakresie bezpieczeństwa w Internecie :
 
§          Edukacja prawna użytkowników Internetu pod kątem znajomości typów przestępstw internetowych, sposobów ich rozpoznawania i postępowania w przypadku zetknięcia się z “cyberprzestępczością”.
 
9. Ochrona dziedzictwa narodowego :
 
§          Szkolenia przeprowadzane przez Wydział Prewencji Komendy Powiatowej  Policji w Kępnie dla administratorów obiektów sakralnych i muzealnych.
§          Nawiązanie współpracy z przedstawicielami Kurii Kaliskiej odpowiedzialnymi za ochronę zabytków.
§          Nawiązanie współpracy z przedstawicielami Muzeum Ziemii Kępińskiej.

Metryczka

Data publikacji : 25.06.2009
Data modyfikacji : 18.12.2013
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Kępnie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Gabriela Kurzawa
Osoba udostępniająca informację:
Gabriela Kurzawa KPP Kępno
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Lewek
do góry