Oświadczenie majątkowe - Oświadczenia majątkowe - Komenda Powiatowa Policji w Kępnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

W związku z noweilizacją art. 62 ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biulrtynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.
 
Zgodnie z par. 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r., w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowego osób pełniących funkcje organów Policji ( Dz.U. Nr 144, poz. 1015 ), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.
 
 
Oświadczenie majątkowe Komendanta Powiatowego Policji w Kępnie
publikowane jest na stronie BIP Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu

Metryczka

Data publikacji : 19.06.2009
Data modyfikacji : 18.12.2013
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Kępnie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Gabriela Kurzawa
Osoba udostępniająca informację:
Anna Lubojańska KPP Kępno
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Lewek
do góry